Förskolan Minichipsen AB

Värdegrund

Minichipsens värdegrund

Alla ska känna sig välkomna och trygga när de kommer till Minichipsens förskola!
För att kunna genomföra en verksamhet med hög kvalité ska vår värdegrund genomsyra hela vår verksamhet i allt vad vi gör.

”Alla som arbetar i förskolan ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet” ur läroplanen för förskolan.
Enligt läroplanen ska de idealistiska samhällsmålen solidaritet, jämlikhet, trygghet, ansvar och demokrati stå för den viljeinriktning som ska genomsyra hela vårt samhälle och utgöra det fundament eller värdegrund som all förskoleverksamhet ska vila på.

I samverkan med våra föräldrar ska våra barn uppleva glädje, empati och nyfikenhet så att de får förståelse för begrepp som ansvar, hänsyn och respekt
I vårt arbetssätt reagerar vi på all form av diskriminering och mobbing på grund av kön, etnisk tillhörig, religion, sexuell läggning, funktionshinder eller annan kränkande behandling.

004.jpg