Förskolan Minichipsen AB

Köregler

Köregler

På vår förskola tillämpar vi placerings- och turordningsregler som gäller alla Sveriges skattefinansierade förskolor:

Allmänna regler för ditt barns rätt till placering

• Förskolan bedrivs för barn mellan 1 – 5 år, vilket innebär att ditt barn måste fyllt ett år för att börja på förskolan
• Barnet ska vara folkbokfört i Stockholm. Om du bor i en annan kommun och av särskilda skäl önskar placera ditt barn hos oss måste din hemkommun medge att ersätta vår förskola med den barnpeng som gäller.
• Du måste arbeta, studera, vara sjukskriven samt kunna visa att du aktivt söker arbete om du är arbetslös
• Är du föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av yngre syskon
• Vid gemensam vårdnad, där barnet är bosatt hälften av tiden hos vardera er föräldrar och barnet är folkbokfört i en annan kommun och en av er föräldrar är bosatt i Stockholm kan barnet erbjudas plats i Stockholm

Turordningsregler

1. Barn med syskon, som är placerade på förskolan, har förtur
2. Barn med längst kötid, med undantag för de bägge ovanstående förturerna, placeras utifrån den längsta kötiden, vilket är det datum som vi mottar ansökningsblankettenDu ansöker via e-tjänsten Min barnomsorg. Du kan ange upp till fem önskemål på ansökan och välja både kommunala och fristående verksamheter. Väljer du bara fristående verksamheter med egen köhantering (markerade med ett F i Min Barnomsorg) har du inte rätt till platsgaranti.
Du som av någon anledning inte kan ansöka via Min Barnomsorg ansöker på blankett. Du från ett land inom EU som inte kommer att få svenskt personnummer eller du som är asylsökande med LMA-kort ansöker också på blankett. Blanketten skickas till Kontaktcenter, adressen hittar du på blanketten.Besked om plats
Du får besked i god tid innan inskolningen börjar per telefon eller mail och du har en vecka på dig om du accepterar platsen eller inte.