Förskolan Minichipsen AB

Kolonilotten

Förskolan har en egen kolonilott på Järvafältet. Denna används under sommarhalvåret, som en del i verksamheten. Kolonilotten utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor och natur påverkar varandra.

IMG_0822.JPG